مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

مقدمه

در هنگام گردآوری اطلاعات همواره مخاطبان خود را مد نظر داشته باشید. آیا اطلاعاتی که گردآوری می‌کنید به آن‌ها مربوط است؟ آیا آنان را تهییج می‌کند؟ مخاطبان شما، دوست دارند چگونه و به چه ترتیب اطلاعات بگیرند؟ با از پیش فکرکردن به این سؤال‌ها، شما می‌توانید راهبرد مناسب در تلاش‌های خود برای کسب اطلاعات اتخاذ کنید. به طور خاص، این درس دو روش را ارائه می‌کند – گردآوری اطلاعات صوتی و تصویری – که می‌تواند نحوه ارائه مستندسازی شما را بهبود دهد.

درحالی‌که شما می‌توانید تنها از یک روش اطلاعات گردآوری کنید (مثلا از اسناد مکتوب و یا اظهارات شاهدان)، شما می‌توانید همان اطلاعات را به منظور ارائه‌ای تأثیرگذارتر، دوباره بسته‌بندی کنید (مثلاً با درست کردن یک فیلم مستند). استفاده از ابزارهای صوتی و تصویری، در طول فرایند گردآوری اطلاعات، به شما امکان ارائه اطلاعات را به صورتی آسان‌تر و با سبک و سیاقی جالب‌تر می‌دهد. در پایان این درس شما خواید فهمید:
۱. چطور با ضبط فایل‌های صوتی و تصویری اطلاعات جمع کنید.
۲. چطور در کارتان، اطلاعات صوتی و تصویری گردآوری شده را به اشتراک‌گذارید.