تولید پیام‌های قابل پذیرش و قدرت‌مند

پیام چیست؟

در طول شبانه روز، چه خودتان متوجه باشید یا خیر، فرد یا افرادی در حال برقراری ارتباط یا ارسال پیام به شما هستند. بیش‌تر پیام‌هایی که همه ما به‌طور مشترک در معرض آن قرار داریم، تبلیغات بازرگانی و تجاری محصولات هستند. برخی از پیام‌هایی که می‌شنویم هم از سوی رهبران حکومتی یا مذهبی ارسال شده است. مولفه مشترک همه این پیام‌ها تلاشی است که برای تحت تاثیر قرار دادن ما در خرید محصولات، شیوه رفتار و روش اندیشیدن‌مان صورت می‌دهند. راه‌های بسیاری برای ارائه تعریف "پیام" و "پیام رسانی" وجود دارد، اما این تعریف به هدف ما نزدیک‌تر است:

پیام عبارت است از گفتار، ایده‌، نماد یا رفتاری که برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبِ هدف طراحی شده باشد.

در اینجا البته "پیام رسانی" به‌عنوان فعل به‌کار برده شده و اشاره به عمل برقراری ارتباط برای رساندن پیام دارد.

هرچند کار شما فروش کالا یا خدمات تجاری نیست، ولی با این حال بایستی ایده‌های خود را در قالب کلمات و رفتار جذابی که از دید مخاطب شما مرتبط و مطلوب به نظر برسد بسته‌بندی کنید. شما در یک بازار شلوغ، در حال رقابت برای جلب توجه دیگران هستید و اغلب ترویج ایده‌ای را می‌کنید که ممکن است در مقابله با باورهای سالیان دراز مردم باشد.

در نهایت این‌که، پیام و روش‌های پیام رسانی شما وسیله‌ای برای پایان بخشیدن به یک روند است. این پیام بایستی به گونه‌ای طراحی شود که حمایت دیگران را جلب کند، آگاهی را بالا ببرد و رفتار را تغییر دهد.

هرچند کار شما فروش کالا یا خدمات تجاری نیست، ولی با این حال بایستی ایده‌های خود را در قالب کلمات و رفتار جذابی که از دید مخاطب شما مرتبط و مطلوب به نظر برسد بسته‌بندی کنید. شما در یک بازار شلوغ، در حال رقابت برای جلب توجه دیگران هستید و اغلب ترویج ایده‌ای را می‌کنید که ممکن است در مقابله با باورهای سالیان دراز مردم باشد.

در نهایت این‌که، پیام و روش‌های پیام رسانی شما وسیله‌ای برای پایان بخشیدن به یک روند است. این پیام بایستی به گونه‌ای طراحی شود که حمایت دیگران را جلب کند، آگاهی را بالا ببرد و رفتار را تغییر دهد.

هم‌چنین بیان این‌که چه چیزی "پیام" نیست هم اهمیت دارد. پیام جای‌گزینی برای کنش و عمل نیست، همان‌طور که جای‌گزینی برای بیان راه حل سیاست‌های عمومی هم نیست. اگر تنها حرف بزنید و هیچ عملی انجام ندهید، پیام شما فاقد اعتبار خواهد بود. دلیل گنجاندن واژه "رفتار" در تعریف پیام رسانی همین بود که بگوییم برقراری ارتباط به دو گونه است: کلامی و غیرکلامی. رفتار شما معمولاً صدایی رساتر از گفتار شما دارد و این دو بایستی با هم به‌کار گرفته شوند.

در بخش‌های بعدی به مبحث درستی و امانت پیام و اطمینان از اعتبار آن و روش‌های رسیدن به اهداف تعیین شده خواهیم پرداخت.