پایش ارائه خدمات عمومی: چه طور می‌توان دولت را تشویق به مسئولیت‌پذیری کرد

مقدمه

برگرفته از «بهبود اداره محلی امور و ارائه خدمات به نفع نیازمندان: ابزارهایی برای تهیه کارت ‌گزارش شهروندی» و «راهنمای تهیه ‌کارت گزارش شهروندی: ابزاری برای ممیزی اجتماعی به منظور پایش پیشرفت برنامه توسعه اجتماعی-اقتصادی ویتنام» (هردو به زبان انگلیسی).

کارت گزارش شهروندی راهی رسمی و جامع برای پایش ارائه خدمات دولتی است که فراتر از تحقیقات اولیه و ‌‌گردآوری نقطه‌نظرات می‌رود. کارت گزارش شهروندی نوعی نظرسنجی است که نظر شهروند را درباره عمل‌کرد خدمات عمومی جویا‌ می‌شود.

کارت گزارش می‌تواند ‌از طریق اطلاع‌رسانی عمومی و تعامل با مقامات مسئول مشوق مسئولیت‌پذیری بیشتر شود. کارت گزارش شهروندی جایی کاربرد دارد که اطلاعات در مورد مصرف‌کنندگان خدمات عمومی، برای مثال، نظر مردم ‌در مورد کیفیت خدمات، محدودیت است یا اصلاً وجود ندارد‌‌‌. کارت گزارش شهروندی می‌تواند با گردآوری و انتشار قاعده‌مند نقطه نظرات مردم در ارائه‌دهندگان خدمات دولتی انگیزه ایجاد کند تا ‌نسبت به نیاز مصرف‌کنندگان پاسخ‌گوتر باشند.

در پایان این درس قادر خواهید بود:

  • نقاط قوت و چالش ‌کارت گزارش شهروندی در انجام پروژه پایش را ذکر کنید
  • مراحل اجرای کارت‌ گزارش شهروندی را درک کنید