نظارت بر ارائه خدمات دولتی: چگونه می‌توان دولت را مسئولیت‌پذیر کرد

مقدمه

برگرفته از «بهبود اداره امور محلی و حمایت از نیازمندان: ابزار تهیه پرسش‌نامه گزارش شهروندی» و «راهنمای تهیه پرسش‌نامه گزارش شهروندی: ابزار حسابرسی اجتماعی برای نظارت بر پیشرفت برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی ویتنام» (هردو به زبان انگلیسی).

یکی از راه‌های رسمی‌تر و جامع‌تر در زمینه نظارت بر ارائه خدمات دولتی که ممکن است پا را فراتر از تحقیقات و نظریه‌های اولیه بگذارد، تهیه پرسش‌نامه گزارش شهروندی است. پرسش‌نامه گزارش شهروندی نوعی نظرسنجی است که بازخورد نظرات شهروندان در رابطه با عملکرد خدمات عمومی را مطالبه می‌کند.

پرسش‌نامه‌ها می‌توانند سطح مسئولیت‌پذیری را از طریق کارزار اطلاع‌رسانی عمومی و تعامل با مقامات دولتی بالا ببرند. همچنین در شرایطی که اطلاعات مربوط به کاربران خدمات عمومی مانند سطح رضایت‌مندی از کیفیت خدمات، دچار محدودیت بوده یا اصلاً وجود ندارد، پرسش‌نامه‌ها کاربرد اساسی پیدا می‌کنند. پرسش‌نامه گزارش شهروندی قادر است از طریق جمع‌آوری و انتشار اصولی بازخوردهای عمومی، انگیزه ارائه دهندگان خدمات دولتی در پاسخ‌گویی به نیازهای کاربران را بالا ببرد.

آنچه می‌توانید در پایان این درس انجام بدهید عبارت است از:

  • شناسائی نقاط قوت و چالش‌های پرسش‌نامه گزارش شهروندی در انجام یک پروژه نظارتی
  • درک مراحل گوناگون اجرای طرح پرسش‌نامه گزارش شهروندی