مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

هرگاه مقاله‌ای را در وب‌سایتی می‌خوانید، ببینید آیا نام نویسنده آن نیز در صفحه درج شده است؟ از طریق اینترنت یا متخصصانی که با آن‌ها در تماس هستید، تحقیق کنید و ببینید چه چیزی در مورد این نویسنده می‌توانید بیابید؟ آیا نویسنده کارهای منتشر شده دیگری هم دارد؟ آیا با جهت‌گیری خاصی شناخته می‌شود؟ آیا نویسنده، در نوشتار خود پیشینه و محتوایی را در پیوند با موضوع ارائه می‌کند؟ آیا محتوای مقاله با توجه به آنچه شما درباره پیش‌زمینه سیاسی و یا زمینه اجتماعی مطرح شده در سایت می‌دانید، به نظر معتبر می‌رسد؟ آیا نویسنده به خوانندگان گفته که اطلاعات مطرح شده را از کجا به دست آورده است؟ با جزئیات و آماری که بدون منابع مشخص آورده شده‌اند، محتاطانه برخورد کنید.

کیفیت اطلاعات

برای مشخص کردن کیفیت اطلاعات یک وب‌سایت، ابتدا کنترل کنید که این اطلاعات تا چه حد تازه‌ هستند. به دنبال تاریخ به‌روزرسانی وب‌سایت بگردید که معمولاً در انتهای هر صفحه اینترنتی یافت می‌شود. بعد، تمامی پیوند‌های درج شده در وب‌سایت یا مطلب خبری را ارزیابی و آزمایش کنید. وب‌سایت مورد بررسی، شما را به چه نوع اسناد یا وب‌سایت‌هایی متصل می‌کند؟ آیا این منابع به نظر معتبر می‌رسند؟

پرسش‌های که باید درباره پیوند‌ها (لینک‌های اینترنتی) پرسیده شوند اینهایند:

  • آیا پیوندها به خوبی انتخاب شده‌اند؟ ساماندهی، نظم و ترتیب مرتب دارند؟ سنجیده انتخاب شده‌اند؟ با توضیح مناسبی آورده شده‌اند؟
  • آیا پیوندها کار می‌کنند؟
  • آیا پیوندها نظرات مختلفی را نشان می‌دهند؟
  • آیا پیوندها نشان‌دهنده جهت‌گیری و عدم بی‌طرفی هستند؟

پس از اینکه به تمام پرسش‌ها پاسخ دادید، از خود بپرسید: آیا همه چیز با هم جور در می‌آید؟ آیا این وب‌سایت واقعاً بهترین جا برای یافتن اطلاعات درباره موضوع مورد نظر شماست؟