مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

مراقب منابع اینترنتی باشید

ممکن است رویدادی را بیابید که در وب‌سایت‌های متعددی ذکر شده باشد، ولی این بدین معنی نیست که هر وب سایت یک منبع مستقل است. اطلاعات ممکن است از سایت دیگری گرفته شده یا محتوایی را که در سایت دیگری کشف شده است، بازگو کرده باشد. این به تائید منبع منتهی نمی‌شود. محل و منبع اولیه انتشار اطلاعات را بیابید و اعتبار آن را ارزیابی کنید.

سوم : دو منبع مستقل اضافه بر منبع اول پیدا کنید که هرکدام بتوانند اظهارات منبع اول را ارزیابی کنند. این منابع می‌توانند رسانه‌های اجتماعی معتبر باشند که درباره رویداد مورد نظر شما گزارش می‌دهند یا شاهدان و گزارش‌های حقوق بشر در میان منابع دیگر دولتی و غیردولتی باشند. این دو منبع باید اطلاعات را به طور مستقل به دست آورده باشند (یعنی، از یک منبع نگرفته باشند).

در برخی موارد، یک رویداد نمی‌تواند با دو منبع افزون بر منبع اول شناخته شود. برای مثال، اگر شما با شاهدی مصاحبه می‌کنید که تنها شاهد یک رفتار ناقض حقوق بشر خاص بوده است، هیچ راهی برای تائید وقوع چنین حادثه‌ای وجود ندارد. در عین حال، به این معنی نیست که اطلاعات باید کنارگذاشته شود، بلکه به عنوان اطلاعات ارزیابی نشده ثبت و بایگانی می‌شود.