مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

۳ – داده‌های اطلاعاتی را کنترل و بررسی کنید

هنگامی که از منبعی (به عنوان مثال شاهدی)، اطلاعاتی را جمع‌آوری و از آن منبع به خاطر همکار‌ی‌ تشکر می‌کنید، زمان آن می‌رسد که همه اطلاعات خود را دوباره بازبینی، بررسی و کنترل کنید. بررسی و تائید اطلاعات هر منبع، مرحله مهمی از جمع‌آوری اطلاعات است . مراحل زیر را برای کنترل اطلاعات هر منبع طی کنید:

اول : به یادداشت‌های مصاحبه خود رجوع کنید و کلیه اظهارات منبع که نیاز به تائید دارند را مشخص کنید. اظهاراتی که حداقل از سه منبع معتبر تائید شده‌اند یا به عنوان واقعیت پذیرفته شده‌اند احتیاجی به کنترل در مراحل بعدی ندارند. مثلاً اگر شاهدی در مورد تظاهرات بعد از انتخابات ۲۰۰۹ صحبت می‌کند، عکس‌ها و تصاویر زیادی موجود هستند که نشان می‌دهد این اعتراض‌ها اتفاق افتاده‌ است. بنابراین، این باور عمومی وجود دارد که این اعتراض‌ها مربوط به فرایند دهمین انتخابات ریاست جمهوری بوده است. بنابراین این قضیه نیازی به کنترل و تائید ندارد.

دوم : برای تمام مواردی که به منظور کنترل مشخص می‌کنید، این فرض را در نظر بگیرید که: ممکن هست این نیز اتفاق افتاده باشد. دیگر اینکه با استفاده از دانش خود در مورد محیط سیاسی و اجتماعی کشور/ منطقه/ شهر مورد نظر، ابعاد این نکته را بسنجید که آیا امکان این وجود دارد که رویداد اخیر یا گزارش جدید در منطقه گزارش شده صحت داشته باشد؟