اعدام در ملاء عام سیرک نیست

1392/02/23

کاریکاتور از کیانوش رمضانی.

هرچند بیشتر موارد اعدام در ایران در مکان‌های بسته صورت می‌گیرد، اما اعدام در ملاء عام به شکلی گسترده جریان دارد. این روش اعدام برای مجازات کسانی که به جرایم قتل کودکان،‌ تجاوز گروهی،‌ قتل هنگام سرقت مسلحانه، و یا قاچاق موارد مخدر در مقادیر زیاد محکوم شده‌اند استفاده می‌شود.