برنامه‌ریزی برای برپایی کمپینی حمایتی

کمپین حمایتی مجموعه‌ای است از فعالیت‌های کوتاه مدت با دیدگاهی بلند مدت، با هدف ترغیب یا تأثیرگذاری بر تصمیم گیرندگان در مورد مسئله‌ای مرتبط با جامعه. برنامه‌ای خوب به شما کمک می‌کند تمرکزتان را حفظ کرده، تلاش‌های‌تان را معطوف کنید بر دستیابی به بهترین نتایج. جزوه راهنمای «برنامه‌ریزی برای یک کمپین حمایتی» خطوط اصلی لازم برای طراحی کمپین حمایتی را ترسیم می‌کند.‎

مرحله ۱: مسئله را شناخته و در خصوص مشکل تحقیق کنید.

مرحله ۲: اهداف کمپین را مشخص کنید.

مرحله ۳: جوامع هدف را شناسایی کنید.

مرحله ۴: ائتلافی از متحدان تشکیل دهید.

مرحله ۵: پیام‌تان را تهیه کنید.

مرحله ۶: تاکتیک و استراتژی‌تان را تعیین کنید.

مرحله ۷: منابع‌تان را برنامه ریزی کنید.

مرحله ۸: برنامه بودجه و زمان‌بندی تهیه کنید.