تغییر ماهیت اعدام‌ها در ایران

مقایسه اتهاماتی که قربانیان اعدام در یک سال نخست دولت حسن روحانی و دو سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد به جرم آن به دار آویخته شده‌اند. این داده‌نما را نبض‌ایران براساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران (http://www.iranhrdc.org/english/executions.html) طراحی کرده.