حقوق زن و انتخابات

کاریکاتور از کیانوش رمضانی

به نظر شما، آیا رئیس‌جمهور جدید می‌تواند به ارتقاء نقش زن در جامعه کمک کند؟ لطفا به بحث در صفحه فیس‌بوک نبض‌ایران بپیوندید.

Source: 
نبض‌ایران