حکم شلاق در ایران (۲۰۰۰ - ۲۰۱۱)

1393/04/30

مجازات محتمل برای بیش از ۱۵۰ جرم در ایران می‌تواند شلاق باشد. مصرف مشروبات الکلی، اختلاط نامحرم در اماکن عمومی از جمله این موارد است.
بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میلادی در ایران ۷۳۳۲ ضربه شلاق زده شده. داده‌نمای زیر جرائمی را نشان می‌دهد که بیشترین موارد حکم شلاق برای آن صادر شده است.

منبع: 
Human Rights & Democracy for Iran