داده‌نما: روند افزایش حضور زنان در مجالس کشورهای همسایه و شمال آفریقا در مقایسه با ایران - تیر ۱۳۹۵

در آغاز قرن بیست و یکم میلادی، درصد مشارکت زنان در مجلس شورای اسلامی متناسب با میزان حضور زنان در مجالس کشورهای همسایه و منطقه شمال آفریقا (کشورهای اغلب مسلمان با فرهنگ مشابه) بود. همان‌طور که در داده‌نما (اینفوگرافیک) زیر ملاحظه می‌شود، ایران به سرعت از روند تغییرات در منطقه عقب افتاده، امروزه میزان حضور زنان در مجلس بسیار پایین‌تر از میانگین است.

داده‌نمای زیر بر پایه داده جمع‌آوری شده توسط سازمان بین‌المللی مجالس (IPU) تهیه شده است. طیف رنگ آبی درصد حضور زنان در سال‌های مختلف را نمایش می‌دهد. همچنین درصد حضور زنان در مجالس (نسبت تعداد زن به تعداد کل نمایندگان مجلس سفلی) برای کشورهای مختلف به صورت عددی زیر نام کشور نشان داده شده. این داده‌نما روند تغییرات را از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۵ دنبال می‌کند. این دوره زمانی پنج دوره مجلس، از ششم تا دهم را در بر می‌گیرد.

اسلایدهای زیر تغییرات میزان مشارکت زنان در قانونگذاری میان کشورهای همسایه ایران، شامل پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان را به همراه دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به تصویر کشیده. در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰ میلادی) درصد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی کمی کمتر از میانگین کشورهای منطقه بود. اما از آن سال تا کنون کشورهای یاد شده از راه‌های مختلف، از جمله معرفی سهمیه برای زنان، مشارکت زنان در امر قانونگذاری را تشویق کرده‌اند. این درحالی است که با وجود تلاش‌های مختلف از جمله راه‌اندازی حرکتی زیر عنوان «تغییر چهره مردانه مجلس»‌ هنوز میزان حضور زنان در مجلس شورای اسلامی بسیار پایین‌تر از میانگین منطقه است.

منابع مرتبط: