داده‌نما: زمانبندی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا- ۹۶

امسال دو دور انتخابات در کشور به طور هم‌زمان برگزار می‌شوند. انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا. هرچند در روز رأی‌گیری این دو رویداد با یکدیگر همزمان هستند، اما مراحل ثبت‌نام داوطلب‌ها، رسیدگی و تأیید صلاحیت آنان، دوره مجاز تبلیغات انتخاباتی و دیگر مراحل برگزاری زمان‌بندی‌های خاص خود را دارد. حتی نهادهای ناظر بر این دو انتخابات نیز متفاوت است. در حالی که شورای نگهبان ناظر اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری و مسئول تأیید صلاحیت داوطلب‌های نامزدی در انتخابات است، مجلس شورای اسلامی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را بر عهده دارد.

روند ثبت‌نام، تأیید صلاحیت و برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت موازی آغاز و در روز انتخابات با یکدیگر تلاقی می‌کنند. این داده‌نما (اینفوگرافیک) زمان‌بندی دو رویداد انتخاباتی را تا روز رأی‌گیری دنبال کرده است.