راهنمايى بر اجراى ممیزی اجتماعى در آفريقاى جنوبى

هدف از ممیزی اجتماعی ایجاد انگیزه در اهالی محل برای پایش ارائه خدمات عمومی و تشویق به مسئولیت‌پذیری است. این جزوه آموزشی با نام «راهنمائی بر اجرای ممیزی اجتماعی در آفریقای جنوبی» توسط سازمان‌های ائتلاف عدالت اجتماعی، ندیفونا اوکوازی و مشارکت بودجه بین‌المللی تهیه شده است. سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند از این راهنما برای اجرای ممیزی اجتماعی یا آموزش افراد و گروه‌های محلی استفاده کنند. هرچند تمرکز این راهنما بر کشور آفریقای جنوبی است، اما محتوای آن حاوی اطلاعاتی عمومی است که می‌تواند کنشگران محلی و جامعه مدنی را هرکجا که نیاز به برنامه‌ریزی یا اجرای ممیزی اجتماعی برای تشویق مسئولیت‌پذیری حکومت باشد یاری کند.