راهنمای حقوق کودک و نوجوان

1393/07/29
موضوع: 

راهنمای حقوق کودک و نوجوان، برآوردی جامع پیرامون حقوق بنیادین کودکان و نوجوانان در قوانین کشوری و بین‌المللی به دست می‌دهد. این راهنما توسط مؤسسه توانا تهیه شده.