راه‌‌کارها و دستورالعمل‌های مرتبط با تشکیل گروه‌های محلی و سازمان‌ها

1392/12/09
موضوع: 

گروه‌ها و سازمان‌ها نیروی اصلی در پاسخگوئی به نیازهای جامعه هستند. برای تضمین موفقیت، گروه‌تان می‌بایست برنامه شفافی را تدوین کرده به روز نگه‌دارد، سازمان خود را حفظ کند و اهداف و مقاصدش را به دقت تعیین کند. منابع ذیل از کتابخانه نبض‌ایران به شما کمک می‌کند تا در محله خود گروهی سازمان یافته و مؤثر تشکیل دهید

اگر تصمیم دارید در محله خود گروهی برپا کنید، می‌بایست مقصود از آن و مسیری که درپیش خواهد گرفت را به روشنی توصیف نمایید. در بیشتر مواقع این موارد در سند چشم‌انداز و مأموریت سازمان بیان می‌شود. دستورالعمل نبض‌ایران برای چشم‌انداز و مأموریت سازمان به شما کمک می‌کند این جنبه‌های بنیادین را به صورت اعلامیه‌ای موجز در یک یا دو جمله تنظیم کنید. شما همچنین می‌بایست تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید تا به یک گروه یا سازمان رسمی بدل شده، مراحل ثبت رسمی سازمان مردم‌نهاد را طی کنید یا خیر. برای ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران، به جزوه مقدماتی نبض‌ایران برای ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) مراجعه کرده، گردش کار ثبت چنین سازمان‌هایی را دنبال کنید.

درحالی که برای تشکیل گروه‌تان روابط خود را گسترش می‌دهید، می‌بایست به راه‌های ایجاد روابط کاری خوب میان اعضای گروه نیز فکر کنید. جزوه‌های «مراحل رسیدن به رهبری اشتراکی» و «مسیر حرکت به سوی رهبری اشتراکی یک گروه» اطلاعات مفیدی فراهم می‌کند برای کسانی که می‌خواهند رهبری گروه‌شان را به صورتی پیش ببرند که حس رهبری اشتراکی و مسئولیت در میان اعضای تیم‌شان پرورش یابد.

همزمان که برای تشکیل سازمان مردم‌نهادتان برنامه‌ریزی و هم‌اندیشی‌‌ می‌کنید، مطالعه دستورالعمل «چگونه یک سازمان مردم‌نهاد خوب بسازیم»، شما را با آخرین تجارب و آموخته‌ها در این زمینه آشنا می‌کند. این دستورالعمل به شما کمک خواهد کرد تا همه مراحل و قدم‌های لازم جهت راه‌اندازی سازمان را در نظر بگیرید.