مروری بر پیش‌زمینه‌های حقوق بشر بین‌الملل و مسئولیت‌پذیرسازی حکومت

1393/05/29
موضوع: 

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، تنها به اقتضای تولد، همه ما حقوق خاصی را به ارث می‌بریم. به‌عنوان یک شهروند، بسیار اهمیت دارد که این حقوق را فراگرفته و درک کنیم. همچنین مهم است که بدانیم کدام مکانیزم‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن دولت‌ها نسبت به این حقوق، در دسترس‌اند.

گزارش‌گر ویژه سازمان ملل یکی از مکانیزم‌هایی است که جامعه جهانی برای نظارت و مشاوره در زمینه حقوق بشر به صورت موضوعی یا کشور خاص از آن استفاده می‌کند. این ویدئو توسط سازمان ملل ساخته شده و نقش گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را توضیح می‌دهد. آن را تماشا کنید تا در مورد وظایف احمد شهید گزارش‌گر ویژه ایران و دیگر گزارش‌گران ویژه سازمان ملل بیشتر بیاموزید.