مقدمه‌ای بر کمپین‌های حمایتی موفق (انیمیشن)

1393/08/21

این ویدئوی کوتاه، کنشگری مدنی را به عنوان روشی معرفی می‌کند که شهروندان از طریق آن می‌توانند به حاکمیت کمک کرده و بر فعالیت آن را تأثیر بگذارند تا نسبت به مسئولیت‌های خود در قبال نیازهای عموم پاسخگو شود. این تلاش‌ها همگی در راستای حل مسائل مردم صورت می‌گیرد. غالبا، کارزارهای فعالیت مدنی منجر به تصویب قوانین جدید یا تغییر در مقررات می‌شود. این ویدئو از طریق مثال‌های متنوع شرح می‌دهد که کنشگری مدنی چیست، چرا اهمیت دارد، چگونه کار می‌کند و چه کسی می‌تواند آن را رهبری کند. زبان: فارسی با زیرنویس انگلیسی.