نقشه حوزه‌های انتخابیه‌ای که به طرز غیرقابل قبولی کرسی در مجلس کم دارند - ۱۳۹۵

1395/01/13
موضوع: 

نقشه زیر، حوزه‌های انتخابیه کشور را ترسیم می‌کند. حوزه‌هایی که با رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند به طرز غیرقابل قبولی کرسی در مجلس شورای اسلامی کم دارند.
این تقسیم‌بندی بر پایه راهنمای کمیسیون ونیز ترسیم شده. بر پایه این راهنما، اختلاف نسبت جمعیت حوزه‌های انتخابیه به تعداد کرسی‌های مجلس نمی‌بایست بیش از ۱۰ درصد با میانگین کشور تفاوت داشته باشد و هرگز نباید از ۱۵ درصد تجاوز کند. نقشه زیر، حوزه‌های انتخابیه‌ای را نشان می‌دهد که نسبت جمعیت در آن‌ها به تعداد هر کرسی در مجلس بیش از ۱۵ درصد میانگین کل کشور است.
صدای ساکنین این حوزه‌های پرجمعیت در مجلس کمتر شنیده می‌شود، زیرا از تعداد رأی کمتری به نسبت میانگین در مجلس برخوردارند. در تحلیل نتایج انتخابات مجلس دهم این حوزه‌های انتخابیه به عنوان ملاک قرار گرفته‌اند.

نقشه‌های مرتبط:

دیگر منابع مرتبط با انتخابات