نقشه حوزه‌های انتخابیه: درصد پیروزی نامزدهای فهرست امید در انتخابات مجلس شورای اسلامی - ۱۳۹۴

1395/01/13
موضوع: 

نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای فهرست امید را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز نشان داده شده‌اند، حوزه‌هایی هستند که در آن انتخابات به دور دوم کشیده شده.
درصد پیروزی نامزدهای فهرست امید بر پایه تعداد نامزدهای منتخب در دور اول انتخابات بر تعداد کل کرسی‌های هر حوزه محاسبه شده. تیرگی رنگ سبز نشانه بالاتر بودن درصد پیروزی است.

همان‌طور که در نقشه دیده می‌شود، نامزدهای فهرست امید در شهرهای بزرگی همچون تهران و اصفهان بسیار موفق بوده‌اند. همچنین، مناطق سنی نشین جنوب شرق کشور نیز به فهرست امید علاقه نشان داده‌اند.

نقشه‌های مرتبط:

دیگر منابع مرتبط با انتخابات