نقشه حوزه‌های انتخابیه: درصد پیروزی نامزدهای مستقل در انتخابات مجلس شورای اسلامی - ۱۳۹۴

نقشه زیر، درصد پیروزی نامزدهای مستقل را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد. حوزه‌های انتخابیه‌ای که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، حوزه‌هایی‌اند که در آن انتخابات به دور دوم کشیده شده. درصد پیروزی نامزدهای مستقل بر پایه تعداد نامزدهای منتخب در دور اول انتخابات در هر حوزه بر تعداد کل کرسی‌های حوزه محاسبه شده. تیرگی رنگ آبی نشانه بالاتر بودن درصد پیروزی است. همان‌طور که در نقشه دیده می‌شود، نامزدهای مستقل بیشتر در مناطق سنی نشین جنوب شرق و کردنشین در غرب موفق بوده‌اند. نقشه‌های مرتبط:

دیگر منابع مرتبط با انتخابات