نمودار پویای اعدام‌ها در سال ۲۰۱۴ میلادی در ایران (۳۴۲ مورد تا ۱۸ ژوئن)

1393/05/01
موضوع: 

این نمودار توسط نبض‌ایران و بر اساس آمار اعدام‌ها در کشور در سال ۲۰۱۴ (تا ۱۸ ژوئن) تهیه شده. مرکز اسناد حقوق بشر ایران، گردآورنده این آمار است.

انتخاب هر گروه‌بندی، همچون جنسیت، نوع جرم یا زندان مورد نظر باعث می‌شود که نمودار پویا با اطلاعات مرتبط با آن گروه خاص به روزرسانی شود. امکان انتخاب چند گروه به صورت همزمان نیز وجود دارد. در صورت انتخاب مجدد یک گروه، آن گروه از حالت انتخاب خارج شده، نمودار همه موارد را نشان خواهد داد.

همچنین، عبور ماوس روی بخش‌های مختلف نمودار موجب نمایش اطلاعات مربوط به آن زندان، گروه یا جنسیت خاص می‌شود.

Above is a screenshot of the original infographic that created with InfoActive. It is temporarily shut down due to Tableau acquisition.