پایش ارائه خدمات دولتی: چگونه می‌توان دولت را مسئولیت‌پذیر کرد

اگر فردی هستید که به جامعه خود اهمیت می‌دهد و مایل است در مورد نقش شهروندان در پاسخ‌گو و مسئولیت‌پذیر نگه‌داشتن دولت مبنی بر بهتر کردن شرایط زندگی بیشتر بداند، پس دوره آموزشی نظارت بر ارائه خدمات دولتی به درد شما خواهد خورد. این دوره آموزشی به شما کمک خواهد کرد تا روش نظارت بر میزان انطباق خدمات دولتی با نیاز شهروندان را فرا بگیرید.