کاربرد مؤثر داده در فعالیت اجتماعی - جزوه آموزشی نبض‌ایران ۱۳۹۴

داده قابل اتکاء ابزاری قدرتمند است که کنشگر برای تغییر باید از آن استفاده کند. استفاده مؤثر از داده برای آگاهی‌رسانی و ارائه اطلاعات کلیدی درباره مسائل عمومی می‌تواند خط مشی و رفتار جمعی را تغییر دهد. کنشگران موفق در سرتاسر دنیا، داده و اطلاعات را به سان ابزاری می‌بینند که به کمک آن می‌توان دیگران را همراه کرده، در راه جلب حمایت عمومی افزایش سطح آگاهی تلاش کرد. در ضمن با ارائه اطلاعات می‌توان بر تصمیم‌گیران تأثیر گذاشت، جامعه را تغییر داد و حکومت‌ را نسبت به اعمال و تعهداتش پاسخگوتر کرد. با این حال برای ایجاد تغییر واقعی باید فهمید که چه زمان و چگونه می‌توان از داده و اطلاعات به عنوان مدرکی برای اثبات حقیقت و افشای واقعیت استفاده کرد.