کاریکاتور: خطا از کیست؟

غنچه قوامی ۵ ماه است که به دلیل تلاش برای حضور در یک مسابقه والیبال در خردادماه ۱۳۹۳، در زندان به سر می‌برد. حال او با اتهامات امنیتی نیز روبرو است. جامعه جهانی برای آزادی او تلاش بسیار کرده و حتی با مقامات ایرانی نیز به گفتگو نشسته، هرچند تا کنون نتیجه‌ای در پی نداشته. مردم ایران از انواع محدودیت‌هایی که بر شهروندان اعمال شده، آنان را از حق لذت‌بردن از تفریحات ساده‌ای همچون تماشای مسابقه والیبال یا دیگر رقابت‌های ورزشی منع می‌کند، رنج می‌کشند. چه می‌شد اگر زنان نیز در ایران اجازه می‌یافتند تا مسابقات والیبال را تماشا کنند؟

کاریکاتور: کیانوش رمضانی

Ghonche Ghavami