تشکیل گروه‌های حمایتی اثربخش

احتمالأ پس از نگریستن به جامعه اطراف و صحبت‌کردن با همسایگان خود با نیازهای مختلفی برخورد کرده‌اید که به نظر شما باید به آن‌ها پرداخته شود. راه‌های مختلفی برای برطرف کردن این نیازها وجود دارد که برخی از آن‌ها در دیگر دوره‌های آموزشی آن لاین نبض ایران یعنی نظارت بر ارائه خدمات دولتی: چگونه می توان دولت را مسئولیت پذیر کرد و فعالیت مدنی برای بهبود و پیشرفت جامعه‌‎ مورد بررسی قرار گرفته اند. اما اکثرا برای آن‌که پروژه‌های اجتماعی موفقیت آمیز باشند، باید با سایر افراد جامعه‌تان که دغدغه‌هایی مشابه شما دارند همکاری نمایید.

اگر فردی هستید که به جامعه خود اهمیت داده و می‌کوشد دیگران را در تلاش‌های انجام شده برای برطرف کردن نیازهای جامعه یاری و رهبری کند، این دوره آموزشی برای شما سودمند خواهد بود. دوره آموزشی تشکیل گروه‌های حمایتی اثربخش مروری است بر این امر که چرا گروه‌های مذکور عوامل اصلی برطرف کردن نیازهای اجتماع هستند، چگونه می‌توان به عنوان رهبر گروه فعالیت کرد، و ویژگی‌های گروه‌های اثربخش کدام اند.

این دوره آموزشی به سه درس تفکیک می‌شود:

  1. رهبری و روابط
  2. ایجاد یک گروه اثربخش
  3. همکاری مناسب

در پایان هر درس می‌توانید آموخته‌های خود را با گذراندن یک آزمون بسنجید.

Course Audio: 
ضمیمهحجم
Audio icon درس یک495.24 KB
Audio icon درس دو11.36 MB
Audio icon درس سه6.96 MB
Audio icon درس چهار10.13 MB
Audio icon درس پنج1004.87 KB
Course Documentation: