مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

نورپردازی مهم است

به منبع نور خود توجه کنید. آیا نور مصنوعی است؟ آیا در نور طبیعی مانند خورشید یا ماه عکاسی می‌کنید؟ به زاویه‌ای که استفاده می‌کنید یا زاویه منظره عکاسی توجه کنید و به این فکر کنید که چه وقت از روز بهترین زمان برای تأمین نور عکس است.

ترکیب

عکاسان معمولاً «قانون سه‌تایی‌ها» را برای رسیدن به حس اطمینان از یافتن مکان‌ صحیح سوژه‌شان به کار می‌گیرند. برای استفاده از این قانون، شبکه‌ای از ۹ مقطع مساوی را روی صفحه دوربین‌تان تجسم کنید. طول افقی و عمودی را به سه قسمت تقسیم کنید. محل تقاطع خطوط با یکدیگر جایی است که چشم انسان در لحظه اول آنجا را نگاه می‌کند. پس بهتر است سوژه‌تان را روی محل تقاطع این خط‌ها قرار دهید.

ترکیب

پرسپکتیو، «عمق‌نمایی یا دورنمای سه بعدی عکس

تأثیر بصری را با حرکت دادن دوربین به چپ و راست و بالا و پایین ایجاد کنید. معمولاً وقتی پایین سوژه هستید، سوژه به نظر بیننده قدرتمندتر دیده می‌شود. وقتی بالای آن قرار می‌گیرید به نظر کوچک‌تر می‌آید.

پرسپکتیو