بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

مبنای شکل‌گیری و توسعه نظرات مردم، اطلاعاتی است که به آن دسترسی دارند. اگر این اطلاعات در بستر و زمینه مناسب عرضه نشود، ممکن است ارزیابی صورت گرفته از آن با واقعیت رویداد بسیار متفاوت باشد.

ایده اصلی این است که هرگاه درستی اطلاعات و اعتبار منبع را شناسایی کرده و به تایید رساندید، باید مطمئن شوید که همه اجزاء واقعیت به‌صورت کامل گزارش می‌شود. به‌عنوان یک شهروند - ناظر، نباید گزارشی منتشر کنید که اطلاعات آن ناقص بوده و بخشی از آن حذف شده است. این کار نه تنها به اعتبار شما آسیب می‌رساند، بلکه چهره‌ای متعصابه و جانبدارانه از اطلاعات به تصویر می‌کشد که به روایت کلی رویداد و ماموریت شما صدمه می‌زند.

برای پیش‌گیری از این آسیب، می‌توانید از دو روش برای سنجش زمینه و بررسی بیش‌تر اطلاعات و اطمینان از گزارش کامل جزییات رویداد استفاده کنید:

  • بدنبال داده‌هایی در پشتیبانی هرچه بیش‌تر از درستی اطلاعات بگردید.
  • در پی داده‌هایی باشید که به اطلاعات گزارش شده معنا و مفهوم ببخشد.