بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

روش استفاده از زمان و مکان برای سنجش اعتبار منبع و محتوای پیام را در درس‌های ۲ و ۳ آموختید. اکنون می‌خواهیم به زمان و مکان به‌عنوان عوامل مهم برای سنجش زمینه رویداد گزارش شده نگاه کنیم.

هنگام بحث در مورد زمینه اطلاعات، بررسی زمان و مکان نه تنها امکان بیش‌تری برای سنجش درستی اطلاعات در اختیار شما قرار می‌دهد، بلکه حتی مناسب بودن یا نبودن اطلاعات گردآوری شده را تعیین می‌کند.

زمان

پرسشی که باید هنگام بررسی زمان مطرح شود این است که آیا زمان عنوان شده در اطلاعات، منطقی و پذیرفتی به نظر می‌رسد؟ برای مثال، اگر گزارشی مبنی بر حمله به یک فروشنده خیابانی دریافت کرده‌اید، باید ببینید آیا زمان وقوع رویداد در گزارش، با توجه به نوع فعالیت فروشنده خیابانی منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر آن، زمان مطرح شده در اطلاعات می‌تواند به اصل رویداد معنا و مفهوم خاصی ببخشد؛ برای مثال، حمله به مصلای نماز در روز جمعه.

مکان

هنگام بررسی مکان، بایستی پرسیده شود که آیا اطلاعات داده شده در خصوص مکان، با توجه به آن‌چه گزارش شده، منطقی به نظر می‌رسد. برای مثال، آیا اطلاعات بدست آمده، معرف عوامل و افراد حاضر در محل وقوع رویداد هست، یا این‌که آیا مکان وقوع رویداد دارای معنای ویژه‌ای در نوع اطلاعات گزارش شده هست؟