بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

media

یکی از نخستین کارهایی که هنگام بررسی زمینه اطلاعات بایستی انجام دهید این است که کمی فاصله خود با موضوع را بیش‌تر کرده و به کلیت رویداد نگاه کنید.

نکات گفته شده در درس یک را به خاطر بیاورید. در آن‌جا یاد گرفتید که از فاصله دورتری به موضوع نگاه کنید و به‌جای قضاوت در مورد جزییاتی که به شما عرضه شده، کلیت تصویر را تجزیه و تحلیل کنید؛ چرا که آن‌چه در قاب تصویر آمده، ممکن است بازتابی از همه ماجرا نباشد. به یاد داشته باشید، به‌عنوان یک شهروند - ناظر، بایستی به کلیت تصویر نگاه کنید، در غیر این‌صورت در دام گزارش اطلاعات نادرست می‌افتید و به اعتبار و اصالت پیام خود صدمه می‌زنید.

مقایسه زمینه اطلاعات با مراجع دیگر به شما کمک می‌کند تا تصویر جامع و کاملی از کل ماجرا بدست بیاورید. با مقایسه و برجسته‌سازی عناصری مانند زمان و مکان و ترکیب آن با داده‌های دیگری که برای پشتیبانی و معنادهی به اطلاعات گردآوری کرده‌اید، نه تنها فضاهای خالی در متن اطلاعات را پر می‌کنید، بلکه صحت و درستی اطلاعات را هرچه بیش‌تر به معرض آزمون می‌گذارید.

خودآزمایی:

به سه تصویر زیر نگاه کنید و ببینید رویداد را چگونه گزارش می‌کنید. بسته به هریک از تصاویر سه‌گانه، به احتمال زیاد سه گزارش کاملاً متفاوت ارائه خواهید کرد. برای حصول اطمینان از دقت و بازتاب محتوای کل رویداد در گزارش خود، چه قدم‌هایی برمی‌دارید؟

soldiers