بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

رویدادها اغلب تحث تاثیر عوامل بیرونی اعم از ملی یا بین‌المللی هستند. مقایسه اطلاعات گزارش شده از یک رویداد با بسترها و زمینه‌های سیاسی در داخل و خارج کشور، درک بهتری از اطلاعات موجود در یک چارچوب خاص عرضه می‌کند. علاوه بر این، در دست‌یابی به دید وسیع‌تری نسبت به زمینه رویداد به شما کمک می‌کند.

به بیان دیگر، مراجعه به سایر منابع به معنای این است که اطلاعاتی که شخصاً گردآوری کرده‌اید را با اطلاعات منابع دیگر (پیرامون موضوع مورد نظر) مقایسه کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا فضاهای خالی در اطلاعات خود را پر کنید و در مورد تایید یا رد اطلاعات گردآوری شده به جمع‌بندی نهایی برسید.

محیط داخلی

محیط داخلی می‌تواند رابطه بسیار نزدیکی با اطلاعات گزارش شده داشته باشد. بررسی محیط داخلی می‌تواند به درک دلایل و احتمالات وقوع یک رویداد کمک کند. هنگام بررسی محیط داخلی برای شناخت زمینه رویداد بایستی از خودتان بپرسید:

  • آیا در داخل کشور اتفاقی افتاده که باعث آغاز رویداد شده است؟
  • آیا هم‌زمان اتفاقات مشابهی در حال وقوع است؟
  • وضعیت اقتصادی کشور چگونه است؟
  • آیا عاملی بر تعریف مردم از رویداد تاثیر گذاشته است؟

فضای بین‌المللی

کشورها امروزه بیش از هر زمان دیگر تحت تاثیر عوامل خارجی هستند. گاهی حتی عوامل بین‌المللی باعث بروز یک رویداد داخلی می‌شوند. هنگام بررسی شرایط و فضای بین‌المللی برای شناخت زمینه رویداد بایستی سوالات زیر را مطرح کنید:

  • فضای سیاسی منطقه در مجموع چگونه است؟
  • آیا ممکن است وقوع رویدادی سیاسی در یک کشور، بر کشوری دیگر تاثیر بگذارد؟
  • آیا ممکن است رویدادی که در یک کشور در حال وقوع است به کشور همسایه سرایت کند؟