بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

مرحله سوم: تهیه پیش‌نویس معیارهای تایید صلاحیت و پای‌بندی به آن

پس از تهیه پیش‌نویس مجموعه معیارها، از آن در تک تک بخش‌های اطلاعات مورد بررسی استفاده کنید. برای اطمینان از بررسی یک‌سان همه اطلاعات گردآوری شده، بایستی در طول زمان با معیارهای تعیین شده سازگار بمانید. این کار به شما امکان می‌دهد تا فرآیند تایید صلاحیت را مرور و اصلاح کنید. علاوه بر این، با حفظ سطح معینی از معیارها در فرآیند تعیین صلاحیت، توقعات و انتظارات دریافت‌کنندگان اطلاعات شما ثابت باقی می‌ماند. تغییر مسیر یا دور و نزدیک شدن از یک سطح خاص، می‌تواند موجب بالا رفتن سوء ظن مخاطبان شما شود.

مرحله چهار: انتشار عمومی پروژه احراز صلاحیت

برای اثبات اعتبار و ارزش اطلاعاتی که گردآوری کرده‌اید، بایستی آن را به دیگران عرضه کنید. نیازی به انتشار همه جزيیات نیست، اما این میزان باید به حدی باشد که باعث جلب اعتماد دریافت‌کنندگان اطلاعات شما شود. هرچه آگاهی مردم نسبت به معیارهای شما در فرآیند تعیین صلاحیت بیش‌تر باشد، توانایی شما در مدیریت توقعات و انتظارات مردم از میزان اعتمادپذیری اطلاعات منتشر شده بیش‌تر خواهد بود.

در محیط‌هایی هم‌چون ایران، از داشتن مصونیت و امنیت شخصی در سراسر روند کار اطمینان حاصل کنید.

خودآزمایی:

مجموعه‌ای از معیارها برای فرآیند بررسی صحت اطلاعات را طراحی و تبیین کنید. چگونه در مورد این‌که چه اطلاعاتی را باید و چه اطلاعاتی را نباید بررسی کنید تصمیم‌گیری می‌کنید؟ چه زمانی اطلاعات را کاملاً بررسی شده تلقی می‌کنید؟ چه سطحی از تایید صلاحیت را برای اطلاعات مد نظر دارید؟