ترویج برای بهبود و پیشرفت جامعه‌‎

مقدمه

اکنون که اهداف فعالیت مدنی خود را شناسایی کرده‌اید، نقشه استراتژی کلی خود را طرح کرده‌اید و پیام خود را پرورش داده‌اید، زمان آن رسیده که به تاکتیک‌ها و سازمان‌دهی خاصی فکر کنید که می‌خواهید در کارزار مدنی خود به کار بگیرید. این درس به ارائه راهنمای اجرای کارزار مدنی خواهد پرداخت، که امید است شما را به سوی موفقیت رهنمون شود.

آنچه می‌توانید در پایان این درس انجام بدهید عبارت است از:

    • استفاده از رسانه‌‌ها برای انتشار اطلاعات در مورد مشکل مورد نظر؛
    • به‌کارگیری تکنیک‌های لابی‌گری و جستجوی راه‌‌های تاثیرگذاری بر قانون‌گذاران؛ و
    • ایجاد اتحاد و ائتلافی که توانایی تاثیرگذاری شما در فرآیند قانون‌گذاری را تقویت کند.