بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

مقدمه

پس از پایان این درس قادر خواهید بود تا:

  • اصول بنیادین جمع‌سپاری را درک کنید؛
  • با مزایا و معایب گردآوری اطلاعات به روش جمع‌سپاری آشنا شوید؛ و
  • بدانید که چرا تایید درستی اطلاعات، به‌عنوان یک عامل تغییر، در کار شما اهمیت دارد.

شناخت روش جمع‌سپاری و دانستن اهمیت تایید اطلاعات به شما فرصت می‌دهد تا به انتشار اطلاعات بی‌طرفانه و دقیق بپردازید. این کار هم‌چنین شما را به یک پیام‌رسان و منبع معتبر خبر نزد کسانی که به‌دنبال کسب اطلاعات قابل اعتماد هستند تبدیل می‌کند.

برای آگاهی بیش‌تر در زمینه چگونگی و مکان گردآوری اطلاعات به وب‌سایت نبض ایران و دوره آموزشی مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز مراجعه کنید. در این دوره روش‌های عملی برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، با تمرکز بر نحوه گردآوری اطلاعات و روایت‌ها و چگونگی گزارش دقیق، بی‌طرف و عینی موارد را خواهید آموخت.