بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

دسترسی آسان به اطلاعات از طریق اینترنت و رسانه‌های اجتماعی تشخیص اطلاعات معتبر و قابل اعتماد از آن‌چه پروپاگاندا (تبلیغات جانب‌دارانه) محسوب می‌شود را سخت‌تر کرده است. از این رو توانایی چنین شناختی برای کسانی که تلاش می‌کنند با شرکت در بحثی معنادار خط‌مشی‌ها را تغییر داده یا اصلاح کنند بسیار مهم است. شما هم به عنوان شهروند-ناظر از این نوع منابع برای گردآوری اطلاعات استفاده می‌کنید. یکی از راه‌های گردآوری اطلاعات استفاده از روش «جمع‌سپاری» است.

با این حال نباید اهمیت بررسی دقت، بی‌طرفی و عینیت اطلاعات بدست آمده از جمع‌سپاری را فراموش کرد. این دوره آموزشی ابزار لازم برای ارزیابی و گزارش دقیق اطلاعات گردآوری شده در جریان فرآیند جمع‌سپاری را ارائه می‌کند. عناوین درس‌های این دوره عبارتند از:

  1. درک مبانی جمع‌سپاری؛
  2. شناسایی "منبع" اطلاعات برای بررسی قابلیت اعتماد به او؛
  3. بررسی "محتوا"ی اطلاعات جهت تایید درستی آن؛ و
  4. بررسی "زمینه" اطلاعات برای تایید ارتباط آن با موضوع.

جمع‌سپاری امروزه به روشی معمول در جهان تبدیل شده است. در پی اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و زمانی که حکومت ایران صدای رسانه‌ها را کاملا بست، فعالان اجتماعی و سیاسی از رسانه‌های اجتماعی و ایمیل برای انتشار اطلاعات و ارسال گزارش از رویدادها استفاده کردند. این کار در اصل به معنای جمع‌سپاری اطلاعات مربوط به اعتراض‌ها بود. یادگیری روش موثر جمع‌سپاری اطلاعات شما را به منبع خبری قابل اعتماد و معتبر تبدیل کرده، تلاشتان برای تشویق به تغییر را تقویت می‌کند.

Course Audio: 
ضمیمهحجم
Audio icon مقدمه1.78 MB
Audio icon درس یک5.04 MB
Audio icon درس دو13.89 MB
Audio icon درس سه14.36 MB
Audio icon درس چهار9.57 MB
Audio icon نتیجه‌گیری2.3 MB