بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

مقدمه

در شرایطی که دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت و رسانه‌های اجتماعی به آسانی فراهم است، توانایی تشخیص اطلاعات معتبر و قابل اعتماد از آن‌چه پروپاگاندا (تبلیغات جانب‌دارانه) محسوب می‌شود، برای کسانی که در تلاش برای شرکت در مباحث معنادار تغییر سیاست‌ها و اصلاحات سیاسی هستند بسیار با اهمیت است. شما به‌عنوان شهروندی که بر جریانات اجتماعی نظارت می‌کند (شهروند - ناظر)، بایستی از این منابع برای گردآوری اطلاعات استفاده کنید. یکی از راه‌های گردآوری این اطلاعات، بهره‌گیری از روش "جمع‌سپاری" است.

با این حال، بررسی دقت، بی‌طرفی و عینیت اطلاعات بدست آمده از راه جمع‌سپاری حائز اهمیت است. این دوره آموزشی ابزار لازم برای ارزیابی و گزارش دقیق اطلاعات گردآوری شده در جریان یک فرآیند جمع‌سپاری را در اختیار شما قرار می‌دهد. عناوین درس‌های این دوره عبارتند از:

  1. درک مبانی جمع‌سپاری؛
  2. شناسایی "منبع" اطلاعات برای بررسی قابلیت اعتماد به او؛
  3. بررسی "محتوا"ی اطلاعات جهت تایید درستی آن؛ و
  4. بررسی "زمینه" اطلاعات برای تایید ارتباط آن با موضوع.

جمع‌سپاری امروزه به یک روش معمول در جهان تبدیل شده است. در پی اعتراضات ناشی از نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ و زمانی که حکومت ایران رسانه‌ها را مجبور به سکوت و خاموشی مطلق کرد، فعالان اجتماعی و سیاسی از رسانه‌های اجتماعی و ایمیل برای انتشار اطلاعات و ارسال گزارش از رویدادها بهره بردند. این کار در اصل به معنای جمع‌سپاری اطلاعات مربوط به اعتراض‌ها بود. یادگیری روش موثر جمع‌سپاری اطلاعات، شما را به یک منبع خبری قابل اعتماد و معتبر تبدیل می‌کند و در نتیجه سبب تقویت تلاش شما مبنی بر ترویج ایده تغییر می‌شود..

ضمیمه
مقدمه1.78 مگابایت
درس یک5.04 مگابایت
درس دو13.89 مگابایت
درس سه14.36 مگابایت
درس چهار9.57 مگابایت
نتیجه‌گیری2.3 مگابایت