بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

مقدمه

پس از دانستن چگونگی احراز هویت منبع، گام بعدی درفرآیند اعتبارسنجی این است که به ارزیابی راستی و صحت اطلاعات گردآوری شده از طریق جمع‌سپاری بپردازید. به بیان دیگر، می‌خواهید بدانید آیا "محتوای" اطلاعات جمع‌آوری شده درست است یا خیر.

هرچند جمع‌سپاری ابزار موثری برای گردآوری اطلاعات است، اما در عین حال بایستی هنگام استفاده از این روش محتاط باشید و گام‌های مشخصی برای بررسی شکاف‌ها یا استدلال‌های غلط احتمالی موجود در اطلاعات بردارید. در این درس با ابزار و دانش مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از طریق جمع‌سپاری و تعیین این‌که آیا اساساً اطلاعات به‌دست آمده درست و معتبر است یا خیر آشنا می‌شوید.

در این درس با روش تایید محتوای اطلاعات از طریق بررسی این موارد آشنا خواهید شد:

  • شش "چه" کلیدی
  • زبان
  • عکس و ویدیو
  • برقراری ارتباط مستقیم
  • زمان و مکان
  • مراجعه به منابع دیگر
  • شبکه‌های ارتباطی

به خاطر داشته باشید، محتوای اطلاعات می‌تواند اشاره به یک واقعیت عینی داشته باشد، ولی جزییات ارائه شده ممکن است دقیق نباشند. همیشه پیش از انتشار اطلاعات، مطمئن شوید که جزییات را به بهترین نحو ممکن به تایید رسانده‌اید.