بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

روند تایید محتوای اطلاعات با طرح سوالات شش‌گانه چه کسی، چه چیزی، چه مکانی، چه زمانی، چرا و چطور آغاز می‌شود. برای پاسخ به این سوالات، بایستی به بخش‌های خاصی از اطلاعات گردآوری شده نگاه کنید و از خودتان چند سوال بپرسید:

چه کسی

 • طرف‌های درگیر چه کسانی هستند؟
 • چه کسانی مجرم بوده‌اند؟
 • چه کسانی قربانی شده‌اند؟

چه چیزی

 • چه اتفاقی افتاده است؟ آیا می‌توانید همه واقعیت را با اطلاعاتی که درحال حاضر در دست دارید بازسازی کنید؟

چه مکانی

 • اتفاق در کجا روی داده است؟
 • آیا هیچ اشاره‌ای به محل واقعی شده است؟
 • آیا آدرس یا نشانه مشخصی ذکر شده است؟

چه زمانی

 • این اتفاق در چه زمانی روی داده است؟
 • آیا زمان ارسال گزارش به زمان اصلی وقوع رویداد نزدیک است؟

چرا

 • آیا هیچ‌گونه اطلاعاتی در خصوص چرایی وقوع رویداد یا قصد مجرمان در دست هست؟

چطور

 • چطور این اتفاق افتاده؟
 • آیا می‌توانید ارتباطی بین اجزاء مختلف رویداد برقرار کنید؟

در برخی موارد، ممکن است قادر به پاسخ‌گویی مستقیم به همه این سوالات نباشید. در نتیجه، برای رسیدن به پاسخ سوالات باقی مانده، نیاز به انجام تحقیقات بیش‌تری در خصوص اطلاعات گردآوری شده خواهید داشت. در ادامه این درس با فرآیند مقایسه اطلاعات برای پر کردن فضاهای خالی و حفره‌های موجود در اطلاعات بدست آمده آشنا خواهید شد.