بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

بسیاری از اطلاعاتی که همه روزه دریافت می‌کنیم از منابعی مانند رسانه‌های اجتماعی، پیام متنی کوتاه (SMS)، ایمیل و اینترنت تامین می‌شود. این اطلاعات به صورت خواسته یا ناخواسته به ما می‌رسند. با این حال، خصوصیت مشترک همه آن‌ها، تلاش برای تاثیرگذاری بر اطلاعاتی است که در پشتیبانی از یک پیام خاص بکار می‌گیریم. (برای آشنایی بیش‌تر با نحوه پرورش پیام، به دوره آموزشی تولید پیام‌های قابل پذیرش و قدرت‌مند مراجعه کنید)

به‌عنوان یک شهروند - ناظر، گاهی اوقات خواهان دریافت اطلاعات منابع نام‌برده شده از طریق روش جمع‌سپاری هستید. راه‌های زیادی برای تعریف جمع‌سپاری وجود دارد، ولی این تعریف به هدف شما نزدیک‌تر است:

جمع‌سپاری عبارت است گردآوری اطلاعات، ایده یا محتوا از طریق گروه زیادی از مردم، به ویژه افراد تشکیل‌دهنده یک جامعه آنلاین اینترنتی.

قابلیت جمع‌آوری و ارائه اطلاعات واقعی و درست، نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت هرگونه فعالیت مدنی و حقوق بشری دارد. بایستی از قابل اعتماد بودن و عینی بودن اطلاعاتی که ارائه می‌کنید اطمینان حاصل کنید. اطلاعات نادرست نه تنها به اعتبار خود شما، بلکه به اعتبار پیامی که قصد ترویج آن را دارید آسیب می‌رساند.

چالش پیش رو در جمع‌آوری اطلاعات از طریق جمع‌سپاری این است که این اطلاعات از کاربران مختلفی بدست می‌آید که ممکن است برای شما شناخته شده یا ناشناخته باشند. از این رو، گردآوری اطلاعات به شیوه جمع‌سپاری، با توجه به وابستگی به قابلیت اطمینان و میزان اعتبار منبع و محتوا، می‌تواند سبب بروز مشکلاتی شود. این دوره آموزشی، به هدف آموختن روش تجزیه و تحلیل این‌گونه اطلاعات و حصول اطمینان از انتشار اطلاعات درست و دقیق طراحی شده است.