بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

Media role

شهروند - ناظران فرصت و پتانسیل آن را دارند که بر روند اصلاحات تاثیر قابل توجهی بگذارند. گزارش شواهد واقعی، نقشی حیاتی در موفقیت شما در امر ترویج ایده تغییر بر عهده دارد.

یکی از ابزار قدرت‌مند برای ترویج ایده تغییر، ارائه اطلاعات دقیق است. توانایی اثرگذاری معنی‌دار بر گفتمان عمومی برای اصلاح، مشروط به میزان دقت در اطلاعات ارائه شده از سوی شماست. جمع‌سپاری می‌تواند هرگونه مزیت بدست آمده را در صورت عرضه اطلاعات نادرست و غیر دقیق در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، بررسی درستی اطلاعات بدست آمده از طریق جمع‌سپاری، نه تنها باعث حفظ اعتبار شما می‌شود، بلکه به پیام اصلاحی که آن را ترویج می‌کنید نیز اعتبار می‌بخشد.

به عنوان فردی که در جستجوی همه منابع اطلاعات است - از رسانه‌های سنتی و رسانه‌‌های آنلاین گرفته تا مصاحبه با شاهدان دست اول و دوم - بایستی نگاهی فراگیر به همه ابعاد ماجرا داشته باشید، نه فقط به آن‌چه به‌طور مستقیم به شما ارائه می‌شود بسنده کنید.

به تصویر سمت راست نگاه کنید. واضح است که آن‌چه توسط دوربین به تصویر کشیده شده، بیان‌گر واقعیت رویداد نیست. به عنوان یک شهروند - ناظر، بایستی کمی دورتر بایستید و زاویه دید خود را وسیع‌تر کنید تا بتوانید همه رویداد را به‌طور واقعی ببینید و تجزیه و تحلیل کنید. در غیر این‌صورت، در دام گزارش اطلاعات نادرست افتاده و به اعتبار خود آسیب می‌رسانید.