بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

  • جمع‌سپاری عبارت است گردآوری اطلاعات، ایده یا محتوا از طریق گروه زیادی از مردم، به ویژه افراد تشکیل‌دهنده یک جامعه آنلاین اینترنتی.
  • برای انجام جمع‌سپاری نیازی به سرمایه‌گذاری مالی زیاد ندارید؛ SMS یا اینترنت بهترین منابع برای استفاده هستند.
  • جمع‌سپاری به شما امکان می‌دهد تا به حجم زیاد و متنوعی از اطلاعات دسترسی پیدا کنید.
  • باید هنگام جمع‌سپاری محتاط عمل کنید چون ممکن است اطلاعات را از طریق منابعی که نمی‌شناسید بدست بیاورید؛ بنابراین بایستی درستی این‌گونه اطلاعات را بسنجید.
  • گردآوری و ارائه اطلاعات واقعی، عاملی حیاتی در موفقیت هرگونه فعالیت مدنی است.
  • اطلاعات غلط می‌تواند به اعتبار شما و پیام شما آسیب برساند.