مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

«هجده روز در زندان انفرادی، بدون دسترسی به وکیل و اعضای خانواده، بدون امکان استحمام و در شرایط طاقت‌فرسای فیزیکی بودم. به هیچ کتاب، تلویریون، رادیو و یا خودکاری دسترسی نداشتم. بعد از بیست و هفت ساعت در زندان انفرادی، اتهاماتی به من زده شد که حتی جرم محسوب نمی‌شدند.»

راوی: عبدالفتاح سلطانی

منبع: دیدبان حقوق بشر

آنچه از خواندن این روایت برداشت می‌شود، این است که طبق گفته خود شاهد و راوی، بازداشت بودن راوی، هجده روز طول کشیده است. اگر به متن منبع، یعنی گزارش کامل دیدبان حقوق بشر، نگاه کنیم، یک چشم‌انداز از محدوده «زمانی» بازداشت خواهیم داشت. مثلاً اگرچه زندانی به مدت هجده روز در انفرادی بوده، اما به مدت هفتاد و دو روز نیز در بند ۲۰۹ زندانی بوده است: از ۱۶ ژوئن تا ۲۸ آگوست.

به علاوه جنبه دیگری از پاسخ به پرسش «چه زمانی» می‌تواند «هم‌زمان با انتخابات مجادله برانگیز ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹» باشد. با وجود اینکه، وقوع رویداد دستگیری و بازداشت پس از انتخابات ۲۰۰۹، یک ساعت و تاریخ دقیق نیست، این جزئیات در پاسخگویی به پرسش « چه زمانی » و برای فهم حواشی تاریخی رویداد مهم است.

نکته کلیدی:

برای گزارش دقیق در مورد شاخص «زمان» یا «مدت» رویداد، تا آنجا که ممکن است اطلاعات جمع‌آوری کنید. تا زمانی که درک کاملی از پاسخ به پرسش «چه زمانی» پیدا نکرده‌اید از گشتن دست نکشید؛ یعنی تا زمانی که تمامی گزینه‌های مختلف را جست‌وجو کرده باشید.