مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

پرسش چهارم در روش «شش چه»، «چه زمانی؟» است. پرسش «چه زمانی»، می‌تواند شامل تاریخ یا ساعت اتفاق افتادن رویدادی باشد. آن رویداد می‌تواند یکباره یا طی مدت زمانی مشخص رخ داده باشد. در پاسخ به این پرسش به مدت زمان نیز می‌توان اشاره کرد؛ اینکه یک واقعه یا رویداد چه مدت طول کشیده است.

برای پاسخگوی به پرسش «چه زمانی؟»، به دنبال سرنخ‌هایی در اطلاعات جمع‌آوری شده توسط خودتان باشید. آیا تاریخ و ساعت به‌طور مشخص توسط شاهدان عینی یا راویان سطح دوم مشخص شده است؟ اگر نشده است، آیا سرنخ‌هایی وجود دارند که به شما امکان پیدا کردن «زمان» رویداد را بدهند؟ مانند نشانه‌های زمانی یا مدارک صوتی و تصویری؟ آیا سرنخ‌هایی در مورد اینکه این رویداد به تناسب سایر رویدادهای سیاسی و اجتماعی در چه زمانی رخ داده است وجود دارد؟

دانش خود را بیازمایید

متن زیر را بخوانید و به بهترین شکلی که می‌توانید، از سرنخ‌های داخل متن استفاده کنید تا به پاسخ پرسش «چه مکانی؟» پی ‌ببرید. همچنین از دانش خود در رویدادهای سیاسی استفاده کنید تا پی‌ ببرید که رویدادی خاص در چه زمانی ممکن است اتفاق افتاده باشد. اگر فقط متن زیر را بخوانید، ممکن است شناسه‌های کلیدی در پیوند با «چه زمانی» را در متن منبع از دست بدهید. بنابراین مطمئن شوید که محتوای لینک زیر را نیز مورد توجه قرار می‌دهید. روی «بعدی» کلیک کنید تا پاسخ‌های خود را ارزیابی کنید.

«هجده روز در زندان انفرادی، بدون دسترسی به وکیل و اعضای خانواده، بدون امکان استحمام و در شرایط طاقت‌فرسای فیزیکی بودم. به هیچ کتاب، تلویریون، رادیو و یا خودکاری دسترسی نداشتم. بعد از بیست و هفت ساعت در زندان انفرادی، اتهاماتی به من زده شد که حتی جرم محسوب نمی‌شدند.»

منبع: دیدبان حقوق بشر