مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

بعد از اینکه یک یا چند شاهد انتخاب کردید، مرحله بعدی آغاز می‌شود که تشکیل جلسه است. جلسه را می‌توانید به صورت حضوری، با  اسکایپ ، هر خدمات تماس/ پیامک فوری و یا از طریق ایمیل برگزار کنید. اگر موضوعات حساس امنیتی را بررسی می‌کنید، تمامی اقدامات احتیاطی لازم را برای تأمین امنیت منبع‌تان انجام دهید. همچنین می‌توانید در دوره آموزشی امنیت دیجیتال موسسه نبض ایران شرکت کنید تا با نکات مربوط به ایجاد کانال‌های ارتباطی ایمن آشنا شوید. پس از اینکه برنامه ارتباطی امن را برای منبع خود در نظر گرفتید، جلسه را برگزار کنید.

در اینجا تعدادی از بایدها و نبایدهای لازم در انجام گفت‌وگو آورده شده است:

نبایدها بایدها
جلسه را در مکانی که شاهد عینی شما احساس راحتی نمی‌کند، یا خود شما ممکن است تحت نظر باشید، برگزار نکنید. در برخورد با مصاحبه‌شونده، اعتمادسازی کنید . این می‌تواند به طور مستقیم یا از طریق شخص ثالث دیگر که مصاحبه‌شونده را می‌شناسند انجام شود. اگر درخواست مصاحبه شونده این است که شخص ثالث رابط نیز در حین مصاحبه حضور داشته باشد، به نفر سوم مورد اعتماد اجازه دهید که حضور داشته باشند. این باعث به وجودآمدن اعتماد می‌شود.
اجازه ندهید که نیروهای امنیتی یا پلیس در جلسه گفت‌وگو با شاهدان عینی حاضر باشند. حضور پلیس یا نیروهای امنیتی ممکن است باعث خودسانسوری یا به وجود آمدن تهدید امنیتی برای منبع‌تان باشد. خودتان را معرفی کنید ، اهداف مصاحبه را شرح دهید و توضیح دهید که مصاحبه محرمانه است. همچنین توضیح دهید که اطلاعات مصاحبه چطور استفاده خواهند شد.
کسی را در طول گفت‌وگو در مرکز توجه قرار ندهید . برای مثال از گفت‌وگوهای گروهی بپرهیزید که در آن تمام تمرکز روی یک نفر است. با مردم به صورتی مصاحبه کنید که حریم خصوصی‌شان حفظ شود. با آنان به صورت جداگانه مصاحبه کنید.
فراموش نکنید که شهادت (یا اظهارات) مستقیم افراد را بررسی و تائید کنید. از گفت‌وگو با افراد، زنان، مردان و کودکان در حضور همسر یا اعضای خانواده بپرهیزید تا از خودسانسوری آنها جلوگیری کنید.

اگر ممکن است، بدون به خطر انداختن خود یا منبع‌تان، از مکان حادثه به همراه یک شاهد عینی، بازدید کنید. شاهد عینی، می‌تواند به محتوای گزارش کمک کند و به شما اجازه دهد با تجسم رویداد، واقعیت‌ را بررسی، تائید و تناقض‌ها را پیدا کنید. به علاوه بازدید از محل می‌تواند در مواقعی به شاهدان کمک کند تا جزئیات بیشتری را به یاد بیاورند. این در حالی است که نباید به شاهد فشار بیاورید تا جزئیات جدیدی را به یاد بیاورد یا داستانش را تغییر دهد.