مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

تنها به دلیل محبوبیت و پرطرفدار بودن یک منبع، نمی‌توان گفت که آن منبع معتبر است. دیگر اینکه تنها به این دلیل که منبعی صد درصد معتبر نیست، نمی‌توان از آن پرهیز کرد. شما باید اصل بی‌طرفی را در این زمینه، رعایت و تعادل لازم را ایجاد کنید. بدون درنگ، داستان جدیدی را که به دست‌تان می‌رسد، رد نکنید؛ حتی اگر از منبع معتبری نیست. به عنوان بخشی از محتوای مستندسازی، مهم است که ثبت کنید تمام منابع چه می‌گویند. شما باید راهی پیدا کنید تا بر اساس آن بفهمید برای مستندسازی به چه منبعی اعتماد کنید یا نکنید.

روی کلمه بعدی کلیک کنید تا در مورد سنجش و تخمین اعتبار یک منبع رسانه‌ای سنتی، بیشتر بیاموزید.