بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

یکی از ویژگی‌های مهم اطلاعات مورد بررسی، "زمان" ارسال پیام است. تقریباً در خروجی همه رسانه‌های اجتماعی یک برچسب زمانی وجود دارد که وقت دقیق ارسال پیام را نشان می‌دهد. این برچسب زمانی، ضمن تعیین حضور یا عدم حضور منبع در لحظه وقوع رویداد، مکان احتمالی فرد ارسال کننده پیام را نیز نشان می‌دهد.

Language exmples

در این مثال تصویری، پگاه ادعا می‌کند که فوتبالیست مشهور، "علی کریمی" را در حالی که یک عینک آفتابی به چشم داشته، در ساعت ۱:۰۲ دقیقه بامداد دیده است. کاربر دیگری به‌نام سارا به تناقض گفته او اشاره می‌کند.

برچسب زمانی پیامی که از سوی منبع برای شما ارسال شده را بررسی کنید. آیا زمان درج شده در برچسب، به زمان وقوع رویدادی که در حال بررسی آن هستید نزدیک است؟ اگر این‌چنین است، فرد ارسال کننده پیام ممکن است یک منبع اولیه، یا کسی که از نزدیک خبر را دنبال کرده باشد. اگر این دو زمان به هم نزدیک نیستند، باز هم احتمال دارد که فرد ارسال کننده پیام یک منبع اولیه بوده ولی دسترسی آنی به وسائل ارتباطی نداشته است؛ یا این‌که ممکن است منبع ثانویه یا دست سوم بوده باشد.