بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

برای این‌که بدانید اطلاعات منبع از کجا به دست او می‌رسد، بایستی موقعیت محلی او را شناسایی کنید. باید تعیین شود که آیا او منبع اولیه بوده است یا ثانویه یا شخص سومی که اطلاعات را دریافت کرده. آیا منبع شاهد مستقیم رویداد بوده است (اولیه)؟ آیا وی اطلاعات را از یک شاهد عینی دریافت کرده (ثانویه)؟ آیا او اطلاعات را از جای دیگری بدست آورده (شخص سوم)؟

شناسایی محل سکونت منبع با پیروی از این چهار مرحله امکان پذیر است:

  • اول، به مکان زندگی درج شده در بخش مشخصات حساب کاربری رسانه اجتماعی او مراجعه کنید؛
  • دوم، مکان ثبت شده در پیام‌های او که با گوشی هوشمند ارسال کرده را بررسی کنید؛
  • سوم، مکان درج شده در بخش مشخصات حساب کاربری او را با مکان ثبت شده در پیام‌های گوشی هوشمند وی مقایسه کنید؛ و
  • چهارم، مکان اعلام شده در اطلاعاتی که بررسی می‌کنید را با مکان عنوان شده در سایر پیام‌های منبع مقایسه کنید.

در حالت ایده‌آل، بهتر است به دنبال یک منبع اولیه (شاهد عینی) بگردید چرا که هرچه منبع به اصل اطلاعات و خبر نزدیک‌تر باشد، قابل اعتمادتر است.