بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

گام اول: تنظیمات محل سکونت در نمایه کاربری

برخی از رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توئیتر، در بخش نمایه کاربری گزینه‌ای دارند که محل سکونت کاربر را مشخص می‌کند. این کارکرد اغلب به صورت دستی تنظیم می‌شود، به این معنی که مکان زندگی کاربر نه بصورت اتومات و از طریق سیستم مکان‌یاب جهانی (GPS)، بلکه توسط خود کاربر تعیین می‌گردد. از این رو، محل سکونتی که در نمایه کاربری بدان اشاره شده، لزوماً منعکس کننده محل واقعی ارسال اطلاعات توسط منبع نیست. یک کاربر هم‌چنین می‌تواند تنظیمات مربوط به نمایش محل سکونت خود را به‌طور کلی غیرفعال کند.

سوالی که در مرحله نخست از شناسایی محل سکونت منبع مطرح می‌شود این است که آیا محل سکونتی که در نمایه کاربری ذکر شده (اگر ذکر شده باشد) مشابه همان است که در جزئیات اطلاعات مورد بررسی آمده؟

  • اگر پاسخ منفی است یا نمی‌توان آن را تشخیص داد، این شخص بهترین منبع اطلاعات محسوب نمی‌شود. برای مثال، اگر محل سکونت منبع شهر استانبول ترکیه ذکر شده اما او گزارش حوادث تهران را مخابره می‌کند، به‌دلیل فاصله بین این دو شهر، بعید است که با یک منبع اولیه و شاهد عینی طرف باشیم.
  • اگر پاسخ مثبت است، برای تصدیق بیش‌تر هویت منبع، به محل ذکر شده در پیامی که از طریق رسانه اجتماعی فرستاده شده مراجعه می‌کنیم.