بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

گام دوم: تنظیمات مکانی در گوشی هوشمند

اگر خدمات مکان‌یاب جهانی (GPS) بر روی گوشی هوشمند فعال شده باشد، موقع دسترسی کاربر به رسانه‌های اجتماعی از طریق گوشی تلفن همراه - از قبیل کامنت گذاری در فیس‌بوک و توئیت کردن - گوشی هوشمند موقعیت مکانی آن شخص را اعلام می‌کند. در چنین مواردی، موقعیت مکانی که در سایت رسانه اجتماعی نمایش داده می‌شود، نشان‌گر مکان واقعی فرد در لحظه ارسال پیام است. با این حال، این امر به معنای آن نیست که محل سکونت این فرد، دقیقاً همان جایی است که در اطلاعات تحت بررسی آمده است.

در مرحله دوم از شناسایی محل سکونت منبع، بایستی بپرسید که آیا محل سکونتی که در پیام ارسال شده به رسانه اجتماعی آمده، همان است که در جزئیات اطلاعات مورد بررسی آمده؟

  • اگر پاسخ منفی است، پس این فرد یک منبع ثانویه یا دست سوم است، چرا که او در نزدیکی محل وقوع رویداد زندگی نمی‌کند و احتمالاً اطلاعات خود را از فرد دیگری کسب کرده.
  • اگر پاسخ مثبت است، پس احتمالاً این شخص یک منبع اولیه و شاهد عینی است و بایستی از طریق مقایسه اطلاعات مربوط به زندگی، در مورد او تحقیقات بیش‌تری صورت گیرد.