بررسی درستی و اعتبار اطلاعات از سوی شهروند - ناظران، در محیط‌های چالش‌برانگیز

گام سوم: مقایسه محل سکونت درج شده در نمایه کاربری و پیام ارسال شده از طریق گوشی هوشمند

پس از مشخص شدن محل سکونت منبع بر اساس اطلاعات یافت شده در نمایه کاربری و مکان درج شده در پیامی که از طریق گوشی هوشمند به رسانه اجتماعی فرستاده، باید نام این دو مکان با هم مقایسه شود.

سوالی که باید در مرحله سوم شناسایی محل سکونت منبع بپرسیم این است که آیا هر دو مکانی که در نمایه کاربری و در پیام ارسال شده به رسانه اجتماعی توسط گوشی تلفن ذکر شده است با هم یکی هستند؟

  • اگر نام دو مکان با هم تفاوت دارد، پس احتمالاً منبع در محل رویدادی که به بررسی آن مشغول هستید حاضر نبوده و یک منبع ثانویه یا سوم شخص است.
  • اگر نام دو مکان با هم مطابقت دارد، پس احتمالاً با یک منبع اولیه و شاهد عینی مواجه هستیم و تنها یک مرحله تحقیق دیگر بایستی صورت گیرد.