مستندسازی نقض حقوق بشر در محیط‌های چالش‌برانگیز

برای اطمینان از اینکه تلاش‌های شما در جمع‌آوری اطلاعات جدی گرفته شوند، باید چهارچوبی روش‌مند و مناسب در مورد اینکه چگونه می‌خواهید داده‌های کیفی و کمی خود را جمع‌آوری کنید داشته باشید.
اگر گزارشی را بر اساس داده‌های خود تهیه می‌کنید، مطمئن شوید که روش‌شناسی خود را به طور واضح در ابتدای اسناد بیان کرده‌اید. اینکه با چه روشی اطلاعات مورد نظر خود را جمع‌آوری می‌کنید، به این بستگی دارد که قصد جمع‌آوری چگونه اطلاعاتی دارید و دسترسی شما به منابع عمومی چقدر است. یعنی، چارچوب روش‌شناسی منتخب شما، به کیفیت اطلاعات مورد نیاز و دسترسی به منابع بستگی دارد.

برای انتخاب و ساختن چارچوب روش‌شناسی مناسب در پروژه خود، پرسش‌های مقابل را از خود بپرسید:

فراموش نکنید:

منابع عمومی شامل مشاهده مستقیم، منابع سطح دوم، منابع رسانه‌ای، منابع رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، داده‌های عمومی و منابع دانشگاهی می‌شوند.

نکته: تمامی اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهید تا از امنیت خود و منابع‌تان مطمئن شوید.